X

LimeWise helpt jou graag op weg het maximale uit jouw onderwijscarrière te halen!

Lesgeven is een bijzonder uitdagend beroep. Vooral gedurende de eerste jaren voor de klas, kan je voor flinke uitdagingen komen te staan. Als startend docent komt er ontzettend veel op je af! De kans is groot dat de lerarenopleiding je niet op alles heeft kunnen voorbereiden. LimeWise helpt jou graag op weg het maximale uit jouw onderwijscarrière te halen!

 

Daar sta je dan, vol goede moed met je diploma op zak, geheel zelfstandig voor de klas. Bieden een flinke dosis enthousiasme en een afgeronde opleiding genoeg garantie voor een fijne start? Om in de praktijk effectief te kunnen zijn, dien je met vele zaken rekening te houden. Hierbij kan je denken aan het gedrag, de interesses en beperkingen van de doelgroep of de specifieke omstandigheden zoals het lokaal, de faciliteiten en de context waarbinnen het lesgeven plaatsvindt. Dit alles maakt lesgeven een complexe bezigheid. Wat voor de ene doelgroep werkt, kan voor de andere doelgroep juist onwerkbaar zijn. Om met deze complexiteit om te kunnen gaan, moet je sterk in je schoenen staan en over de nodige kennis en kwaliteiten beschikken. Jouw kennis, vaardigheden en kwaliteiten zullen altijd in ontwikkeling zijn. Onderwijs staat immers nooit stil!

 

Op welke manier kan je de vakinhoud gestructureerd aanbieden, zodat deze aansluiting vindt bij de interesses en het niveau van de leerlingen? Vakdidactische kennis speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast heeft een docent kennis nodig uit diverse domeinen om te kunnen begrijpen, waarom leerlingen bepaald gedrag vertonen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kennis m.b.t. leer en gedragsproblemen. Kennis uit de pedagogiek en de communicatieleer kunnen hierbij helpen. Het is vanzelfsprekend dat een goede docent naast kennis dient te beschikken over bepaalde vaardigheden.

 

In de wetenschap is lang gezocht naar gedrag wat bijdraagt aan de effectiviteit van een docent. Hieruit blijkt dat vaardigheden als het stellen van open vragen en het geven van feedback over het algemeen een positief effect hebben. Deze vaardigheden dienen ontwikkeld te worden in concrete lessituaties. Kennis vormt hiervoor een onmisbare bron. Het stellen van de juiste vragen vormt geen (aangeleerd) trucje. De effectiviteit van een vraag hangt af van datgene wat je wil bereiken. Tot slot dient een docent te beschikken over bepaalde kwaliteiten. Vaak wordt gedacht dat de kwaliteit van het docentschap voornamelijk wordt bepaald door een combinatie van de volgende persoonlijke eigenschappen: affiniteit voor de doelgroep, geduld, enthousiasme en humor. Het doceren is en blijft een bijzonder proces. Het is van onderscheidende waarde als jij, je als docent blijvend wil professionaliseren. Het “Squeeze your talent” programma van LimeWise kan jou hierbij helpen!

 

Wat is belangrijk voor een (startend) docent?

• Het hebben van een duidelijk doel
Weet wat je met jouw lessen wil bereiken. Wil je leerlingen inspireren voor jouw vakgebied, verhalen vertellen of ze simpelweg zoveel mogelijk leren? Wanneer deze doelstelling helder is, kan je dit terug laten komen in het lesplan.

• Passie voor jouw vak
Jouw enthousiasme voor jouw vakgebied, schemert door in de manier waarop je lesgeeft. Wanneer een docent met trots vertelt over zijn vak, merken leerlingen dit direct en zullen zij onbewust meer intrinsieke motivatie tonen. Hart voor je vak en enthousiasme dus!

• Flexibiliteit en empathie
Ben flexibel in het aanbieden van jouw lesprogramma, zodat deze aansluiting vindt bij de interesses van de leerlingen. Een goed inlevingsvermogen speelt hierbij een belangrijke rol, dit draagt ook bij aan de communicatie met de leerlingen. Een te strakke lesplanning blokkeert je creativiteit en vrijheid om goed te kunnen reageren op wat er in een klas gebeurt. Raak dus niet in paniek als je van je lesplanning moet afwijken.

• Variatie in lesmethode en aanbod
Zoek een goede balans tussen digitale lesmethoden en boeken. Groei hierin mee met de moderne tijd. Digitaal lesgeven is geen doel op zich, maar wel een middel om kennis beter over te brengen. Het leerdoel zou het medium moeten bepalen, de werking van een natuurfenomeen zou je bijvoorbeeld goed kunnen laten zien aan de hand van een filmpje.

 


LimeWise biedt jou perspectief! Intensieve begeleiding en jouw persoonlijke ontwikkeling staan bij LimeWise centraal. Met ons opleidingsprogramma geven wij richting aan het (verder) ontwikkelen van professionele, persoonlijke en onderwijskundige vaardigheden. Zoals in dit blog beschreven zijn deze van invloed op jouw functioneren als docent. Binnen ons uitgebreide opleidingsprogramma gaan we hier graag samen mee aan de slag. We besteden o.a. aandacht aan: klassenmanagement, effectief communiceren, feedback geven en ontvangen, 21 st Century Skills, presentatietechnieken, time-en zelfmanagement en creatief denken. Samen met een ervaren en gekwalificeerde coach ga je op expeditie en aan de slag bij een of meerdere onderwijsinstellingen. Let’s Squeeze your talent!

 

Tags: